Archiv novinek a sdělení

Charitativní akce

Mateřská škola A.B.Svojsíka se zapojila do charitativní akce

Charita - výraz vychází z latinského slova caritas, které v sobě nese lásku ve smyslu pomoci jeden druhému. V dnešní uspěchané době je třeba právě tuto, tak potřebnou lásku v nás všech co nejčastěji probouzet. Naše mateřská škola navázala spolupráci s příspěvkovou organizací Kultura a sport Čejetice a zapojila se do charitativní akce „Madla v nebi“, jejíž výtěžek bude věnován Hospicu ATHELAS Písek, který v domácím prostředí doprovází vážně nemocné dospělé i děti v závěrečné fázi života. Pracovnice mateřské školy ve svém volném čase tvořily různé vánoční dekorace, které se prodávaly 24.11. na čejetickém vánočním jarmarku. Poté, 25. listopadu 2023, proběhla v KD Čejetice beseda s pracovníky hospicu Athelas na téma „paliativní péče“. Při této příležitosti jim byl předán finanční dar, jako podpora a dík za tuto obětavou a velmi psychicky náročnou práci. A co dodat na závěr?  „Buďme pro Naše děti tím nejlepším  příkladem  - učme je vzájemné úctě  a vzájemné pomoci jeden druhému“!

Obědy pro jihočeské děti

Vážení rodiče,

Rada města Strakonice dne 6. 9. 2023 projednala zapojení naší školy do dotačního programu "Obědy pro jihočeské děti" schváleného usnesením Rady Jihočeského kraje č. 867/2023/RK-72 ze dne 20. 7. 2023. Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro žáky jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

Dotace může být využita výhradně na úhradu úplaty za školní stravování žáků, kteří jsou ve věku 2 – 26 let a jejich rodina pobírá v době, kdy podporu na školní stravování čerpá, některou z těchto dávek - doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, dávku pěstounské péče „příspěvek při pěstounské péči“, dávku pěstounské péče „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025.

Podrobné informace najdete na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o tento program, aby od 7. 9. 2023 do 22. 9. 2023 vyplnili elektronickou žádost o příspěvek na školní stravování na portálu Obědy pro jihočeské děti a o případném zájmu informovali vedení školy.

Sportovní středy v házenkářské hale

Od 22.2. budeme pravidelně každou středu dopoledne chodit s dětmi ze všech tříd cvičit do házenkářské haly (netýká se středy o jarních prázdninách)

Děti musí s sebou mít batůžek s pitím, cvičebním úborem a sportovní obuví. 

Zájmové a vzdělávací aktivity pro předškoláky

Zájmové kroužky pro předškoláky začínají v týdnu od 3. 10. 2022

Z důvodu velkého počtu předškoláků, prosíme rodiče, aby vybrali pro své dítě pouze jeden kroužek, a to s přihlédnutím k nadání, nebo zájmům dítěte. Zapište, prosím, své dítě do tabulky vyvěšené na dveřích v šatně k vybranému kroužku. Pokud chcete pro své dítě více volnočasových aktivit, doporučujeme nabídku DDM Strakonice.

PONDĚLÍ 12,15-13,00hod CVIČENÍ pí. uč. Nováková Vukanovičová
ÚTERÝ 12,15-13,00hod MUZIKOHRÁTKY pí. uč. Němcová
STŘEDA 12,15-13,00hod TVOŘÍLCI 1. pí. uč. Dunovská
ČTVRTEK 12,15-13,00hod DRAMAŤÁČEK pí. uč, Průchová
PÁTEK 12,15-13,00hod TVOŘÍLCI 2. pí. uč. Komrsková
 

Návštěva pouti

V úterý 20. 9. v dopoledních hodinách navštívíme pouť.
Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení a pohodlnou obuv.
 

 

Charitativní běh "Sportem proti rakovině"

Ve čtvrtek 15.9. se zúčastníme charitativního běhu
"Sportem proti rakovině"
Prosíme, dejte dětem batůžek s pitím,
sportovní obuv a pohodlné oblečení
.
                                                   Děkujeme.

Za vydatného deště se akce nezúčastníme.

Třídní schůzky

Milí rodiče, zveme Vás na třídní schůzku:

• 6.9.2022 od 15,00hod ve třídách KRTEČKŮ a JEŽEČKŮ
a
• 8.9.2022 od 15,00hod ve třídě ZAJÍČKŮ a od 15,30hod ve třídě MYŠEK.

Krásný nový školní rok!

MILÉ DĚTI A RODIČE,
TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

                                         Kolektiv zaměstnanců MŠ

Pozn.: Seznamy dětí jsou vyvěšeny na dveřích šaten jednotlivých tříd

Odhlášení stravy

V úterý 28.6. 2022 do 8,00 hod lze naposledy odhlásit stravné
(z důvodu vyúčtování stravy za měsíc červen). Děkuji, Smetanová

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Bližší informace k zápisům v přílohách.

Hravá odpoledne pro nově přijaté děti pro školní rok 2022/2023 a schůzka pro rodiče

Srdečně zveme rodiče s nově přijatými dětmi k nám do mateřské školy v níže uvedených dnech a časech.
Děti se seznámí s prostředím třídy nebo zahrady, pohrají si a stráví tak příjemný čas v prostorách, kam nastoupí v září. 

 • 25. května 2022 od 15 do 16 hodin 
 • 1. června 2022 od 15 do 16 hodin
 • 8. června 2022 od 15 do 16 hodin
 • 15. června 2022 od 15 do 16 hodin

! Dne 22. června 2022 od 15,00 hodin zveme rodiče nově přijatých dětí na třídní schůzku do naší MŠ.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ A.B. Svojsíka pro školní rok 2022/23 proběhnou v termínech 2. května a 3. května 2022

Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do mateřské školy. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení. Poté už bude zbývat poslední krok, a to dostavit se ve Vámi vybraném dni a hodině řádného zápisu do MŠ.

Elektronický předzápis (elektronickypredzapis.cz) termín registrace je od 11. 4. do 26. 4. 2022.

Zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2022/2023

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, které měly pro školní rok 2021/2022 odloženou školní docházku.

Zápis proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 a v pátek 8. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých základních škol.

 

Soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon zapis_do_1._trid_2022-2023_plakat_a4.pdf128.77 KB

Aby škola byla místem, kam se těšíme, aneb jak se na školu dobře připravit.

Máte doma budoucího prvňáčka a připravujete se na zahájení školní docházky? Také řešíte podobné otázky? Jak poznám, že je moje dítě připravené na školní docházku? Co všechno by mělo umět? Jak s ním nejlépe pracovat, aby nástup do školy dobře zvládlo? Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Zkušená lektorka Mgr. Jiřina Bednářová Vám pomůže získat odpovědi na uvedené otázky. Stačí se 16.3.2022 v 17 hodin z pohodlí domova zdarma připojit na webinář určený nejen pro rodiče budoucích prvňáčků (odkaz pro přihlášení: https://meet.google.com/qvu-ngxq-cuy?pli=1 ). Budeme si povídat, jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout, tak aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí povídání bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností. Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou: grafomotorika, vizuomotorika, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základní matematické představy. Povídání zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Součástí kurzu jsou elektronické materiály - shrnutí jednotlivých témat, přehled schopností a dovedností důležitých pro zahájení školní docházky. Webinář je realizován v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II ORP Strakonice (zkráceně MAP), který se zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. O projektu MAP se více dozvíte na webových stránkách https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orpstrakonice/. Projekt je financován Evropskou unií. RT MAP II ORP Strakonice

Logohrátky s Klárou a Logohrátky s Vlaďkou

V týdnu od 31. 1. 2022 začínají "Logohrátky" pro děti ze tříd Zajíčků, Ježečků a Krtečků.
Kroužek logohrátek je zaměřen na práci s dětmi s vadnou výslovností určitých hlásek.
Logopedická prevence nenahrazuje práci klinického logopeda. Logohrátky slouží i jako
podpora rozvoje řečových, komunikačních a sluchových dovedností. Zvládnutí správné
výslovnosti je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro bezproblémový vstup do základní školy.

Logohrátky s Klárou - dvě skupiny dětí - seznam vyvěšen na dveřích šaten,
1. skupina liché úterý, 2. skupina sudé úterý 12,15 - 13,00hod.

Logohrátky s Vlaďkou - dvě skupiny dětí - seznam vyvěšen na dveřích šaten, 
1. skupina lichá středa, 2. skupina sudá středa 12,15 - 13,00hod.

Vánoční překvapení pro dětské pacienty v Nemocnici Strakonice

Velké poděkování Všem,
kdo si společně s námi udělali chvilku čas a podíleli se na vánočním
překvapení pro dětské pacienty oddělení strakonické nemocnice.
Naše výtvory již přináší radost a úsměv na tváři …
Kouzelné vánoční svátky Vám Všem
přejí pracovníci dětského oddělení
i kolektiv MŠ A.B. Svojsíka

(...více fotografií ve "Fotogalerii")

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž v MŠ proběhla 9.11., pro zbylé děti, které byly nemocné, je nový termín: 30.11. v 9,15h.

PŘÍJEZD SV. MARTINA

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci
oslavíme příjezd sv. Martina tentokrát bez rodičů
- v rámci dopoledního programu v jednotlivých třídách.
Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ

TVOŘÍLCI - INFORMACE O ZMĚNĚ!

Dvě skupiny TVOŘÍLKŮ se nebudou střídat ob týden,
ale obě skupiny budou mít tvoření KAŽDÝ TÝDEN
- 1. skupině s pí. uč. Komrskovou zůstává KAŽDÁ STŘEDA
a 2. skupině s pí. uč. Dunovskou připadl KAŽDÝ PÁTEK.
Čas zůstává stejný - od 12,15 do 13,00hod.
Seznamy dětí jednotlivých skupin se nemění.
 

Kroužky začínají v týdnu od 1. 11. 2021

Zájmové kroužky začínají v týdnu od 1. 11. 2021
- seznamy dětí, které budou jednotlivé kroužky
navštěvovat jsou vyvěšeny na dveřích šaten.

KAŽDÉ PONDĚLÍ   12,15-13,00hod  DRAMAŤÁČEK
(děti si přinesou obálkové desky)
- pí. uč. Průchová

 

KAŽDÉ ÚTERÝ   12,15-13,00hod   CVIČENÍ
(v úterý vždy přijít do školky  ve sportovním oblečení – při cvičení venku)
- pí. uč. Nováková Vukanovičová

 

KAŽDOU STŘEDU A PÁTEK  12,15-13,00hod TVOŘÍLCI - upraveno 4.11.2021:

(děti si přinesou starší větší podepsané triko, které natáhnou přes oblečení) 

1.skupina STŘEDA - pí.uč. Komrsková                                            

2.skupina PÁTEK - pí.uč. Dunovská

 

KAŽDÝ ČTVRTEK   12,15-13,00hod  MUZIKOHRÁTKY
- pí. uč. Němcová

Florbal - předškoláci ze tříd Ježečků a Krtečků

Předškoláci ze tříd Ježečků a Krtečků půjdou 22.10. 2021 do tělocvičny
na Lidické (naproti nemocnici), kde si od 8,00 hod vyzkoušejí florbal.

Prosíme rodiče předškoláků z těchto tříd, 
aby v pátek přivedli své dítě do MŠ do 7,15hod.

S sebou batůžek s cvičebním úborem, vhodnou obuví a pitím. 

                                                            Děkujeme

Florbal - Zajíčkové

Děti ze třídy Zajíčků půjdou v pátek 15.10. 2021 do tělocvičny
na Lidické (naproti nemocnici), kde si od 8,00 hod vyzkoušejí florbal.
Prosíme rodiče dětí ze Zajíčků, aby buď přivedli své dítě do MŠ do 7,30hod
nebo ho přivedli rovnou do tělocvičny nejpozději do 7,50hod.
S sebou batůžek s cvičebním úborem, vhodnou obuví a pitím. Děkujeme.

 

Kroužky pro předškoláky

Milí rodiče,
od 1.11. 2021 budou v naší MŠ začínat KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY.
Podrobnější informace budou vyvěšeny na dveřích šaten jednotlivých tříd
a v aplikaci Naše MŠ v sekci "kroužky". 
Do 22.10. 2021 můžete své děti přihlásit zapsáním do tabulky
pod uvedený kroužek (tabulky visí na dveřích šaten). 
Prosíme Vás, v aplikaci děti nepřihlašujte. 

                                                 Děkujeme.

DRAKIÁDA - POZOR ZMĚNA!!!

Tradiční podzimní DRAKIÁDA je tady! Díky nepřízni počasí měníme datum! Dnes 14.10. se DRAKIÁDA nekoná!!

Sejdeme se V ÚTERÝ 19.10. 2021 pod Hvězdou
(plocha pro pouť, cirkusy).

Start létání dračích kamarádů bude v 16,30 hod.

S sebou vezměte:          
- dobrou náladu
- špekáčky na opékaní a klacík

Těšíme se na Vás!

Logopedická depistáž

Vážení rodiče, v úterý 9.11.2021 od 8,00hod v naší MŠ proběhne Logopedická depistáž.

Rodiče dětí, kterých se depistáž týká, dostanou ve svých třídách, informovaný souhlas k podpisu.

Krtečci a Zajíčci - návštěva pouti

V úterý 21. 9. 2021 dopoledne navštíví děti
ze tříd Krtečků a Zajíčků pouťové atrakce.
Prosíme rodiče o vhodné oblečení a obuv.
Děkujeme.

Bruslení - předškoláci ze tříd Krtečků, Ježečků a Zajíčků.

Od 15. 9. 2021 - vždy ve středu - se předškoláci naší MŠ účastní 10ti lekcí bruslení na Zimním stadionu.
Děti jsou rozděleny do dvou skupin:
1. skupina bruslí od 9,30 do 10,15h.
2. skkupiny bruslí od 10,15 do 11,00h.
Končíme 1. 12. 2021 
Kurzovné za 10 lekcí je 300,-Kč
Záloha na autobus 250,-Kč
Celkem tedy vybíráme 550,-Kč v hotovosti na jednotlivých třídách do konce září.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
v jednotlivých třídách budou probíhat
třídní schůzky v těchto dnech:

v pondělí 6. 9. 2021
v 15,00h ve třídě Ježečků
a v 16,00h ve třídě Myšek.

v úterý 7. 9. 2021
v 15,00h ve třídě Krtečků
a v 16,00h ve třídě Zajíčků.

                  Pěkný den přeje kolektiv MŠ

VÍTEJTE V NAŠÍ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.
Těšíme se na Vás!

 

 

 

VÝŠE STRAVNÉHO od 1. 9. 2021

Cena stravného podle věkových kategorií, v souladu s finančními limity na nákup potravin podle nové vyhlášky o školním stravování 
č.272/2021 Sb., je stanovena takto:

 

Děti do 6 let:

přesnídávka: 9,- Kč
oběd:  20,- Kč
svačina:  8,- Kč 
Celkem:     37,- Kč

 

Děti od 6 let (ty, které dovrší ve školním roce 7 let):

přesnídávka: 9,- Kč
oběd:  22,- Kč
svačina: 8,- Kč
Celkem:  39,- Kč

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022:
 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro Strakonice budou 21. 2. - 27. 2. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Soubor: 

Krásné léto Vám všem!

Všem dětem a jejich rodičům
přejeme od srdce kouzelné léto
a prázdniny plné zážitků,
radosti, smíchu a zdraví!

                       Kolektiv MŠ

Odhlášení stravy

V pondělí 28.6. 2021 do 8,00 hod. lze naposledy
odhlásit stravné. Z důvodů vyúčtování stravy
za měsíc červen.
Děkuji, Smetanová

Výlet Myšek a Krtečků do ZOO

V pondělí 21.6. pojedou Myšky a Krtečkové autobusem do ZOO Hluboká.
Odjezd od MŠ v 8.00 hod.
Návrat ve 13.00 hod.
Poté budou děti obědvat.
Vyzvednout si děti můžete 13.30 hod.
S sebou : batůžek - pití a pláštěnku, svačinu si děti povezou ze školky.
ZOO hradí MŠ.
Na dopravu vybíráme 150,- Kč.
Ráno, prosím, přiveďte děti do 7.45 hod.
Děkujeme!

Výlet Zajíčků do Krušlova

V úterý 22.6.2021 pojedeme se Zajíčky na dopolední výlet do Krušlova. Odjezd v 9hod. (po svačině) z mateřské školy. Návrat v 11.30hod. na oběd. S sebou: batůžek, pláštěnku, pití,  malou dobrůtku a vhodné oblečení a obutí do přírody.

Tradiční akce v naší MŠ, na co se děti mohou těšit:

ZÁŘÍ                   •Návštěva pouti

ŘÍJEN                 •Dýňování - podzimní slavnost na zahradě MŠ

LISTOPAD          •Vítání svatého Martina

PROSINEC        •Mikulášská a vánoční nadílka
                           •Vánoč. dílna a zpívání u Betléma na šk. zahradě

LEDEN               •Javornické bobování (předškoláci)

ÚNOR                •Maškarní karneval
                           •Hraní a tvoření s tatínky

BŘEZEN            •Vynášení Moreny - loučení se zimou

DUBEN              •Čarodějnice

KVĚTEN            •Tvoření s maminkami, oslava jejich svátku

ČERVEN            •Zahradní slavnost pro všechny děti a rodiče - spojená s loučením s předškoláky

 

- v průběhu školního roku jsou pro děti objednána různá divadelní představení,
výchovně vzdělávací programy, akce pro předškoláky apod. Aktualizaci těchto
i výše uvedených akcí najdete průběžně na webových stránkách školy v sekci
„kalendář“ nebo „aktuality“, kde se včas dozvíte bližší informace.

Plavání

Plavání 2022

Pro předškolní děti je objednán plavecký výcvik
v době od 7.9. do 23.11. 2022
(každou středu budou plavat od 9,50 do 10,35hod,
děti se budou vracet na oběd)

Kurzovné: 10 x 80,- = 800,-Kč

Na autobus se bude na jednotlivých
třídách vybírat záloha 150,-Kč.

Kurzovné 800,-Kč uhraďte buď převodem na účet u ČSOB 0212265633/0300

Platby v novém školním roce

Platba školného
Měsíční školné od 1.9. 2022 činí 285,- Kč
. Školné se hradí převodem na účet školy u ČSOB č. 177797318/0300 (vždy uvádějte jméno dítěte)

Platba stravného
Obědy se odhlašují nejpozději den předem do 13.00hod na tel. 380 422 871, 606 691 311

Jednorázová záloha na stravné splatná při nástupu nového dítěte do MŠ činí 600,- Kč, celodenní stravné -  42,-Kč,  odkladové děti - 45,- Kč

Sladovna Písek - Zajíčci a Ježečci

V pátek 11. 6. pojedou Ježečci a Zajíčci autobusem do Písku do Sladovny,
kde jsou pro děti připraveny dva programy: "Mraveniště" a "Voda"
Odjezd od MŠ v 8.00h
Návrat k MŠ cca v 12,45 - poté budou děti obědvat.
Vyzvedávat si své děti můžete od 13.h.

S sebou: batůžek - pití a pláštěnku (svačinu si děti povezou ze školky)  

Výlet hradí MŠ.

Ráno, prosíme, PŘIVEĎTE děti DO 7,45h, děkujeme

Sladovna Písek - Krtečci a Myšky

Ve středu 9.6. pojedou Myšky a Krtečci autobusem do Písku do Sladovny,
kde jsou pro děti připraveny dva programy: "Mraveniště" a "Pilařiště"
Odjezd od MŠ v 8.00h
Návrat k MŠ cca v 12,45 - poté budou děti obědvat.
Vyzvedávat si své děti můžete od 13.h.

S sebou: batůžek - pití a pláštěnku (svačinu si děti povezou ze školky)  

Výlet hradí MŠ.

Ráno, prosíme, PŘIVEĎTE děti DO 7,45h, děkujeme

Fotografování Krtečků a Myšek

V pátek 11. června 2021 proběhne v mateřské škole společné focení tříd Krtečků a Myšek.
Fotit se bude celá třída a pak i jednotlivé děti samotné nebo s kamarádem
- dle zájmu rodičů - nutné nahlásit paní učitelkám, tak, jak bylo domluveno na WhatsApp skupinách tříd.

Fotografování Zajíčků a Ježečků

Ve čtvrtek 3. června 2021 proběhne v mateřské škole společné focení tříd Zajíčků a Ježečků.
Fotit se bude celá třída a pak i jednotlivé děti samotné nebo s kamarádem
- dle zájmu rodičů - nutné nahlásit paní učitelkám, tak, jak bylo domluveno v jednotlivých třídách.

Pasování Ježečků na školáky

Milí rodiče ze třídy Ježečků,
ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 15.00 hod. Vás zveme na PASOVÁNÍ JEŽEČKŮ NA ŠKOLÁKY.
Pokud nám počasí dovolí, vše proběhne na naší školkové zahradě.

 

Pasování Zajíčků na školáky

Milí rodiče předškoláků ze třídy Zajíčků,
ve středu 16. 6. 2021 od 15.00 hod. Vás zveme na PASOVÁNÍ ZAJÍČKŮ NA ŠKOLÁKY.
Pokud nám počasí dovolí, vše proběhne na naší školkové zahradě.
 

Výlet Zajíčci a Ježečci - v úterý 1. 6. 2021

Den dětí 1. 6. 2021 oslaví třídy Zajíčků a Ježečků výletem.
Odjezd: v 8,00 od budovy MŠ
Cíl: Švecburk u Kváskovic + cesta lesem s překvapením
S sebou Ježečci: dobrou náladu + vhodné oblečení a obuv + batůžek (do kterého nám paní kuchařky dají svačinu a oběd) + pití

S sebou Zajíčci: dobrou náladu + vhodné oblečení a obuv + batůžek (do kterého nám paní kuchařky dají svačinu a oběd) + pláštěnku. Pití máme na celý den zajištěné.

"Hravá odpoledne" pro nové děti

"Hravá odpoledne" pro nově přijaté děti budou v těchto dnech:
1., 8. a 15.6., vždy od 15.00 do 16.00h.
Hodina hravých činností dítěte v doprovodu 1 dospělé osoby
pravděpodobně venku na zahradě mateřské školy.

Těšíme se na Vás!

Znovuotevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče a milé děti,
jsme moc rády, že Vás v pondělí 10. 5. zase přivítáme v naší školce. 
Organizace i provoz zůstanou stejné, jako před uzavřením MŠ.
Děti budou bez testování a bez povinné ochrany dýchacích cest.
Moc se na všechny těšíme, 
za celý kolektiv MŠ    
                                            Jana Dufková.

Láskovník pro maminky

Překvapení na naší školkové zahradě pro maminky, které v neděli 9. května 2021 oslaví svůj svátek...

           ”Všechno nejlepší milé maminky!"

Projekt "Galerie kytiček = školkových dětiček" POKRAČUJE......

Před necelým měsícem jsme Vás informovali o projektu "Galerie kytiček = školkových dětiček" v naší MŠ. Nyní nastal čas podělit se o výsledek. Plot naší školky během té doby jarně rozkvetl a potěšil nejedno oko. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste si našli čas a do projektu se aktivně zapojili. 
Ale pozor! Ještě nekončíme! Náš projekt pokračuje, protože jarní květy svou barevností a pestrostí lákají celou řadu broučků, motýlů, včeliček a dalších zástupců hmyzí říše. Někteří si možná přiletí na kvítek jen odpočinout, jiní ho budou chtít i ochutnat. 

Zapojíte se znovu....

Stačí jen namalovat či nakreslit broučka a dát ho odpočívat do plastového boxu na rampě u ředitelny a kuchyně MŠ. Až se brouček vyspinká, určitě si své místo na našem rozkvetlém plotě najde.
                                   ....to bude krása!

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ A.B. Svojsíka

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ A.B. Svojsíka

proběhnou v termínu od 3. května 2021 do 14. května 2021, vzhledem k zavedeným mimořádným opatřením vlády ČR v souvislosti s pandemií bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 Dokumenty potřebné pro zápis:

 • Žádost o přijetí dítěte (ke stažení zde)
 • Potvrzení o očkování (součást žádosti o přijetí)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Žádost je také ke stažení na webových stránkách MŠ (http://www.ms-svojsika.strakonice.eu/dokumenty), v nouzovém případě k vyzvednutí v papírové podobě v budově MŠ (oddělená chodba ve vstupu do MŠ od 19.4.2021)

Vyplněnou přihlášku včetně kopie rodného listu je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy, adresa datové schránky: 339uetj
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),emailová adresa: jana.dufkova@ms-svojsika.strakonice.eu
 3. poštou, adresa: MŠ A.B. Svojsíka 892, 386 01 Strakonice, nebo vhozením do poštovní schránky na této adrese.
 4. v krajním případě, po telefonické domluvě (702195734) osobním podáním v MŠ

Po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdržíte registrační číslo dítěte (tel. nebo e-mailem), pod kterým bude po dobu správního řízení vedeno.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vchodových dveřích MŠ, termín upřesníme na webových stránkách.

V případě nejasností, nebo potřeby konzultace, volejte tel. 380 422 870, mob.702195734

Přijímání dětí se řídí výhradně níže zveřejněnými „Kritérii pro přijímání“, způsob ani čas podání Žádosti o přijetí nerozhoduje.

Jana Dufková
ředitelka MŠ

Informace k zápisu do ZŠ

Informace o konkrétních požadavcích a termínech zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých škol.

U dětí, které se jeví jako „odkladové“, je nutné vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně.

Informační letáček ZŠ F. L. Čelakovského:

 

Soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon den_otevrenych_dveri.pdf899.71 KB

Uzavřená MŠ, distanční výuka, projekt Galerie kytiček = školkových kytiček

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, to znamená, že naše MŠ zůstává nadále uzavřena.

Moc nás tato situace mrzí, budeme se i nadále snažit o pravidelný přísun informací na třídních Whats Appových skupinách.

Galerie kytiček = školkových dětiček

Zahánění zimy a volání na jaro probíhá letos v MŠ A.B. Svojsíka Strakonice trochu netradičně
a to za pomoci celoškolkového ekologického projektu
“ GALERIE KYTIČEK = ŠKOLKOVÝCH DĚTIČEK “.
Moc se všichni těšíme na konečný výsledek projektu, kterým bude rozkvetlý plot MŠ a ještě něco navíc jako překvapení pro kolemjdoucí. Doufáme, že jarní procházka okolo naší školy Vám i Vašim dětem vykouzlí jarní úsměv na tváři.

UZAVŘENÍ MŠ

Důležité informace pro rodiče

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, na základě kterého bude

od 1. 3. 2021 MŠ A. B. Svojsíka 892 na 3 týdny UZAVŘENA.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude zajištěno distanční vzdělávání přes aplikaci Whats App, kam budou též vkládány náměty pro práci i s mladšími dětmi.

Mateřská škola již potvrzení o uzavření pro účely OČR neposkytuje, bližší informace k jeho získání najdete na odkazu:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu (seznam profesí zde), bude v provozu MŠ Lidická - odloučené pracoviště Spojařů.

Maškarní karneval

Stále trvá nouzový stav, ale přesto jsme se rozhodly, že v pondělí 22.2. uspořádáme pro děti v mateřské škole maškarní karneval. Vzhledem k nelehké situaci, moc prosíme o účast pouze zdravé děti! Děti přijdou v masce a mohou přinést i malé pohoštění pro ostatní kamarády. Děkujeme a přejeme krásný den!

Nabídka zájmových aktivit - od Nového roku ZMĚNA V TÝDNECH!! - co bylo v LICHÉM TÝDNU, NOVĚ BUDE V SUDÉM TÝDNU a naopak

Přehled zájmových a vzdělávacích aktivit NOVĚ:

SUDÉ pondělí Logohrátky u Zajíčků s p.uč. R. Novákovou Vukanovičovou 12.30-13.15

SUDÉ úterý     Veselé pískání s p. asistentkou M. Němcovou 12.30-13.15

LICHÁ středa   Malí Tvořílci s p. uč. V. Šmatovou 12.30-13.15

SUDÁ středa   Logohrátky u  Ježečků s p. uč. K. Kovaříkovou 12.30-13.15

Prosincové odhlášení stravného

V PONDĚLÍ 21.12. 2020 DO 8,00 HOD. LZE NAPOSLEDY
ODHLÁSIT STRAVNÉ. Z DŮVODŮ VYÚČTOVÁNÍ STRAVY
ZA MĚSÍC PROSINEC.
DĚKUJI,
SMETANOVÁ

Mikulášská nadílka letos nebude

Z důvodu trvání nouzového stavu a s tím související nepřítomnost
velkého počtu dětí, se letos Mikulášská nadílka (plánovaná na 4.12.) 
neuskuteční.
Děkujeme za pochopení.

Svatomartinský průvod

Vzhledem k trvajícím opatřením se
Svatomartinský průvod, bohužel, neuskuteční.
Děkujeme za pochopení.

 

Fotografování dětí 10.11. zrušeno

Vážení rodiče, fotografování dětí na Vánoce, které mělo v naší MŠ
proběhnout 10.11.2020, je zrušeno a bude přesunuto na jiný termín.
Děkujeme za pochopení.

Drakiáda

Vzhledem k současným nařízením vlády, bude "Drakiáda" zrušena.

Nabídka zájmových aktivit - začínáme v týdnu od 5. 10. 2020 = "lichý týden"

Zájmové aktivity "Flétna", "Malí Tvořílci" a "Muzikohrátky" (pouze předškolní děti z Ježečků a děti ze Zajíčků)
- napište se, prosím, do seznamů na dveřích šaten do 28.9. na kroužky, o které máte zájem.

Během září proběhne diagnostika logopedických vad. Dětem, které mají těžší vady výslovnosti, bude doporučena návštěva klinického logopeda.
- "Logohrátky"  (pro děti z Krtečků, Ježečků a Zajíčků)

Přehled zájmových a vzdělávacích aktivit:

Seznam věcí do MŠ

hřeben - s očkem na zavěšení
do šatny: igelitovou tašku, která bude neustále k dispozici na odnášení věcí
a náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláčky)
nové děti 2x fotografii (portrét) 4,5cm x 4,5cm
pyžamko v látkové tašce

PROSÍME VŠECHNO PODEPSAT!!!

Seznam věcí do MŠ

hřeben - s očkem na zavěšení
do šatny: igelitovou tašku, která bude neustále k dispozici na odnášení věcí
a náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláčky)
nové děti fotografii 4,5cm x 4,5cm
pyžamko v látkové tašce

PROSÍME VŠECHNO PODEPSAT!!!

Seznam věcí do MŠ

hřeben - s očkem na zavěšení
cvičební úbor - tričko, legíny/kraťasy
polštářek v látkové tašce
do šatny: igelitovou tašku, která bude neustále k dispozici na odnášení věcí
a náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláčky)
nové děti přinesou fotografii 4,5cm x 4,5cm

PROSÍME VŠECHNO PODEPSAT!!!

Seznam věcí do MŠ

hřeben - s očkem na zavěšení
cvičební úbor - tričko, legíny/kraťasy
polštářek v látkové tašce
do šatny: igelitovou tašku, která bude neustále k dispozici na odnášení věcí
a náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláčky)
nové děti přinesou fotografii 4,5cm x 4,5cm

PROSÍME VŠECHNO PODEPSAT!!!

Informace k plavání

Pro předškolní děti je objednán plavecký výcvik v době od 9. 9. do 18. 11. (každou středu od 9,50 do 10,35h)

Kurzovné: 10 x 80,- = 800,- Kč
Záloha na autobus: 150,- Kč

Zálohu na autobus budeme vybírat v hotovosti (oproti podpisu) do konce září.
Kurzovné 800,- Kč uhraďte buď převodem na účet u ČSOB 0212265633/0300, variabilní symbol je 2200892 (do poznámek jméno dítěte),
nebo hotově na pokladně plaveckého stadionu do 9. 9. 2020