Důležitá sdělení

Charitativní akce

Mateřská škola A.B.Svojsíka se zapojila do charitativní akce

Charita - výraz vychází z latinského slova caritas, které v sobě nese lásku ve smyslu pomoci jeden druhému. V dnešní uspěchané době je třeba právě tuto, tak potřebnou lásku v nás všech co nejčastěji probouzet. Naše mateřská škola navázala spolupráci s příspěvkovou organizací Kultura a sport Čejetice a zapojila se do charitativní akce „Madla v nebi“, jejíž výtěžek bude věnován Hospicu ATHELAS Písek, který v domácím prostředí doprovází vážně nemocné dospělé i děti v závěrečné fázi života. Pracovnice mateřské školy ve svém volném čase tvořily různé vánoční dekorace, které se prodávaly 24.11. na čejetickém vánočním jarmarku. Poté, 25. listopadu 2023, proběhla v KD Čejetice beseda s pracovníky hospicu Athelas na téma „paliativní péče“. Při této příležitosti jim byl předán finanční dar, jako podpora a dík za tuto obětavou a velmi psychicky náročnou práci. A co dodat na závěr?  „Buďme pro Naše děti tím nejlepším  příkladem  - učme je vzájemné úctě  a vzájemné pomoci jeden druhému“!

STÁVKA PONDĚLÍ 27.11.2023 - MŠ UZAVŘENA

Vážení rodiče,
z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, chceme vyjádřit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Všichni pracovníci školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se jednohlasně rozhodli podpořit požadavky a argumenty školských odborů a aktivně se stávky zúčastnit. V pondělí 27.11.2023 bude tedy mateřská škola uzavřena.

Plánované kroky ministerstva školství ve školách, které směřují proti pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.
Uvědomujeme si, že ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Požadavky odborů, které podporujeme jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistitaby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Obracíme se na Vás, rodiče a zákonné zástupce, s žádostí o pochopení a podporu našich požadavků, byť jsme si vědomi, že uzavření mateřské školy pro Vás bude komplikací. Děkujeme.

Zaměstnanci Mateřské školy A.B. Svojsíka

Pokud by došlo k na základě dalších jednání ke zrušení stávky budeme Vás ihned informovat.

 

V příloze dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství adresovaný Vám, rodičům.

Soubor: 

Adventní tvoření

Prosíme o přihlášení na tvoření do středy 22.11.2023. Průměry věnců cca 26-28cm.

Program

Datum
28. Listopad 2023 Adventní tvoření u Krtečků a Myšek
29. Listopad 2023 Bruslení předškoláků
5. Prosinec 2023 Mikulášská nadílka v MŠ
6. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
13. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
19. Prosinec 2023 Andělské putování !!!
20. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
21. Prosinec 2023 Zpívání u betléma !!!
25. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
26. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
27. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
28. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
29. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
1. Leden 2024 Vánoční prázdniny
2. Leden 2024 Vánoční prázdniny
3. Leden 2024 Bruslení předškoláků
10. Leden 2024 Bruslení předškoláků
17. Leden 2024 Bruslení předškoláků

Krtečci

Les je tátou studánek a pramenů

30. Říjen 2023 - 3. Listopad 2023

Báseň s pohybem: Les
Do lesa dnes půjdeme,
potichoučku budeme.
Rozhlédnem se do všech stran,
stromy všechny dobře znám.
Borovice, smrček, jedle,
šiška na mě spadla hnedle.
Shodila ji veverka,
je to pěkná čiperka.

 

Proměny vody v přírodě

23. Říjen 2023 - 27. Říjen 2023

Cibuláři.

 

Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou,
Hop, hej! Cibuličku, cibuličku vezou.

Cibulička hladká, má panenka sladká.
Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou.
Cibuláři jedou, cibuličku vezou,
cibu, cibu, cibu, cibuličku,
budou ji prodávat po troníčku.

Rozárčin kamarád drak nás vezme do oblak

16. Říjen 2023 - 20. Říjen 2023

Píseň Dráček (Culinka)

Po modré obloze uletěl drak,
schoval se za velký šedivý mrak.
//:Voláme Dráčku náš vrať se domu,
stýská se po tobě víme komu,://

Kam letíš draku, zeptáme se mraků. (4 x)
Mraku, mraku, kam letí, dráček pryč od dětí,
mraku, mraku, kam letí…letí od dětí.

Barevný ocásek nesmí ztratit,
nemohl by se k nám domů vrátit.
Země je kulatá, tu obletíš,
na příští podzim k nám zas přiletíš.

Hra s malým koloběhem vody

9. Říjen 2023 - 13. Říjen 2023

Ťuká, ťuká deštík, 
na zelený deštník, 
ťuká, ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem?

To jsem já Alenka,
mokne mi skukénka,
já tě nechci, deštíček,
já chci nebe kousíček.

 

Studánka věčné vody - vodní víla Rozárka

2. Říjen 2023 - 6. Říjen 2023

Píseň s pohybem: Rozárka
Když sluníčko zapadá
Rozárka už chřadne.
Ke spánku se ukládá,
do postýlky spadne.
Když sluníčko vyskočí,
Rozárka pomalu vstává.
Nečeše si obočí,
na pramínky mává.
 

Pouťové hrátky

25. Září 2023 - 29. Září 2023

Švestkové koláče

Rozpůlíme švestky, vyndáme z nich pecky.
Na koláč je poskládáme, už se těším to si dáme.
Pánové a dámy, na koláč jste zváni.
Než poslední kousky sníme, tak se s vámi rozdělíme.

 

 

Moje tělo

18. Září 2023 - 22. Září 2023

Ťap ťap nohama
učila mě máma.
Hopy hopy dopředu,
to už dávno dovedu.
Kroky dva nazpátek
je konec pohádek.
Práva ruka umí dost
levá je tu pro radost.
Celé tělo hlava řídí
a oči to všechno vidí.
 

Moje značka a pravidla

11. Září 2023 - 15. Září 2023

Pojď si hrát.

Ať jsi kdo jsi pojď si hrát, 
tady tě má každý rád. 
Malý nebo velký, holka nebo kluk,
tady je to fuk.

 

Školka na nás volá

4. Září 2023 - 8. Září 2023

Naše školka školička
má špičatou střechu
a každý den po ránu
je v ní plno spěchu.
Spěchám já, spěcháš ty
s dospělákem za ruku,
do školičky, která je
plná holek i kluků.