O nás..

Mateřská škola sídlí v budově, která začala jako školka fungovat již v roce 1966, současný vzhled získala v roce 2015, kdy byla zrekonstruována, zateplena a získala novou barevnou fasádu. Budova je dvoupodlažní s prostorným suterénem. V přízemí jsou umístěné šatny pro všechny třídy, školní kuchyně, a dále, samostatným vchodem přístupná, kancelář vedoucí školní kuchyně a ředitelna. Suterén poskytuje zázemí školní kuchyni, paní učitelkám i dětem. Nachází se zde jedna malá třída, která je využívaná výtvarným a logopedickým kroužkem. Také je v suterénu umístěna keramická pec a prostor pro pana školníka. V prvním podlaží je sborovna a dvě třídy rozdělené na část se stolečky a hernu s kobercem. V druhém podlaží jsou další dvě stejné třídy a malá knihovna. V každé třídě jsou zrekonstruované toalety a malá místnost pro uložení lehátek a výtvarného materiálu. Třídy jsou barevně rozlišené, vybavené vyhovujícím nábytkem odkud si děti mohou nabízet hračky samy.

Kapacita tříd je přechodně navýšena na 28 dětí, celková kapacita školy je 112 / dříve100/.

Škola se nachází na sídlišti, v klidné lokalitě Strakonic, je obklopena velkou zahradou, nedaleko je les a zahrádky, v těsném sousedství máme základní školu s volně přístupným dopravním hřištěm, poblíž je sportovní areál, částečně přístupný veřejnosti. Všechna tato místa jsou využívána pro výchovné, vzdělávací a relaxační vycházky a další sportovně pohybové aktivity. Za stejným účelem jsou do výchovně vzdělávacího procesu zařazeny i procházky do blízkého okolí MŠ, jejichž cílem jsou přírodní ekosystémy polí, luk a lesa. V neposlední řadě stojí za zmínku aktivní využití historické památky nacházejících se ve městě (Strakonický hrad).

Protože škole schází tělocvična a prostory ve třídách nejsou plně dostačující k náročnějším pohybovým aktivitám, využívá naše MŠ všech výše zmíněných možností k dostatečnému spontánnímu pohybu a zároveň jednou týdně navštěvují děti tělocvičnu.

Přestože je budova padesátiletá, vnitřní prostory jsou dobře řešeny - působí útulně. Na tom se nemalou měrou podílejí všichni zaměstnanci, kteří se snaží, aby byla vkusně vyzdobena a dobře uklizena.