Důležitá sdělení

Charitativní akce

Mateřská škola A.B.Svojsíka se zapojila do charitativní akce

Charita - výraz vychází z latinského slova caritas, které v sobě nese lásku ve smyslu pomoci jeden druhému. V dnešní uspěchané době je třeba právě tuto, tak potřebnou lásku v nás všech co nejčastěji probouzet. Naše mateřská škola navázala spolupráci s příspěvkovou organizací Kultura a sport Čejetice a zapojila se do charitativní akce „Madla v nebi“, jejíž výtěžek bude věnován Hospicu ATHELAS Písek, který v domácím prostředí doprovází vážně nemocné dospělé i děti v závěrečné fázi života. Pracovnice mateřské školy ve svém volném čase tvořily různé vánoční dekorace, které se prodávaly 24.11. na čejetickém vánočním jarmarku. Poté, 25. listopadu 2023, proběhla v KD Čejetice beseda s pracovníky hospicu Athelas na téma „paliativní péče“. Při této příležitosti jim byl předán finanční dar, jako podpora a dík za tuto obětavou a velmi psychicky náročnou práci. A co dodat na závěr?  „Buďme pro Naše děti tím nejlepším  příkladem  - učme je vzájemné úctě  a vzájemné pomoci jeden druhému“!

STÁVKA PONDĚLÍ 27.11.2023 - MŠ UZAVŘENA

Vážení rodiče,
z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, chceme vyjádřit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Všichni pracovníci školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se jednohlasně rozhodli podpořit požadavky a argumenty školských odborů a aktivně se stávky zúčastnit. V pondělí 27.11.2023 bude tedy mateřská škola uzavřena.

Plánované kroky ministerstva školství ve školách, které směřují proti pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.
Uvědomujeme si, že ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Požadavky odborů, které podporujeme jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistitaby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Obracíme se na Vás, rodiče a zákonné zástupce, s žádostí o pochopení a podporu našich požadavků, byť jsme si vědomi, že uzavření mateřské školy pro Vás bude komplikací. Děkujeme.

Zaměstnanci Mateřské školy A.B. Svojsíka

Pokud by došlo k na základě dalších jednání ke zrušení stávky budeme Vás ihned informovat.

 

V příloze dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství adresovaný Vám, rodičům.

Soubor: 

Adventní tvoření

Prosíme o přihlášení na tvoření do středy 22.11.2023. Průměry věnců cca 26-28cm.

Program

Datum
28. Listopad 2023 Adventní tvoření u Krtečků a Myšek
29. Listopad 2023 Bruslení předškoláků
5. Prosinec 2023 Mikulášská nadílka v MŠ
6. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
13. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
19. Prosinec 2023 Andělské putování !!!
20. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
21. Prosinec 2023 Zpívání u betléma !!!
25. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
26. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
27. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
28. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
29. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
1. Leden 2024 Vánoční prázdniny
2. Leden 2024 Vánoční prázdniny
3. Leden 2024 Bruslení předškoláků
10. Leden 2024 Bruslení předškoláků
17. Leden 2024 Bruslení předškoláků

Myšky

Jablíčkový týden

30. Říjen 2023 - 3. Listopad 2023

Koulovaná
Jablíčko se skutálelo,
vůbec ho to nebolelo.
Podívej se, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli.

 

Pejsek a kočička a dýně

23. Říjen 2023 - 27. Říjen 2023

PODZIMNÍ

Padá lupen po lupenu,

Pepa stojí pod lípou.

,,Pojďte, děti, pojďte chytat!

Penízky se posypou."

 

Pod lípou je kupa dětí,

pomáhají Pepovi.

Pak u něho nakupují

za peníze lipový.

Draci letí

16. Říjen 2023 - 20. Říjen 2023

Z papíru má tělíčko,
pohladím ho maličko.
Na šňůrce si létá v mracích,
vidíš ho i v panelácích.
Mašličky má barevné,
modré, žluté, červené.
Kdo je to? DRAK

Podzim má šaty samou záplatu

9. Říjen 2023 - 13. Říjen 2023

Podzim má šaty samou záplatu
a místo nosu bramboru...
Barevný pane klaune,
vy si ale děláte smutnou legraci,
když řeknete: ,,A je to,
a už tu není léto
A už je tady PODZIM!"

 

Podzimní sluníčko

2. Říjen 2023 - 6. Říjen 2023

Ráno vyjde na oblohu,
i když já mu nepomohu.
Přes den pluje mezi mráčky.
Večer zajde, usnou hračky.

Vystřídá ho měsíček
a s ním tisíc hvězdiček.
Jak se vzbudí hřeje zemi,
bez něj život prostě není.

 

Pouťování s pejskem a kočičkou

25. Září 2023 - 29. Září 2023

KOLOTOČ

Kolotoč se roztáčí, 
rázem bývá po pláči.
/: Hej, hej, hej, na kolotoč pospíchej :/

Kolotoč se roztočil,
všechny děti zatočil.
/: Hej, hej, hej, je to prima zavolej :/

Pan klaun volá: ,, Končíme, "
vystupovat musíme.
/: Hej, hej, hej, zpátky domů pospíchej :/

 

Mařenka a Jeníček jsou naši kamarádi

18. Září 2023 - 22. Září 2023

Mařenka a Jeníček jedli sladký perníček.
Okousali okýnka i střechu,
seděli pak uplakaní v mechu.
Pod starými duby, bolely je zuby.
I bába z perníkové chaloupky,
přijde brzy o zoubky.
Perníku sní mnoho,
asi to má z toho.

 

Veselá školička

11. Září 2023 - 15. Září 2023

KAMARÁDI
Kdo jsou kamarádi?
Lidé, co se mají rádi
a pomohou si bez řečí. 
Je to krásná vlastnost člověčí.