Důležitá sdělení

Charitativní akce

Mateřská škola A.B.Svojsíka se zapojila do charitativní akce

Charita - výraz vychází z latinského slova caritas, které v sobě nese lásku ve smyslu pomoci jeden druhému. V dnešní uspěchané době je třeba právě tuto, tak potřebnou lásku v nás všech co nejčastěji probouzet. Naše mateřská škola navázala spolupráci s příspěvkovou organizací Kultura a sport Čejetice a zapojila se do charitativní akce „Madla v nebi“, jejíž výtěžek bude věnován Hospicu ATHELAS Písek, který v domácím prostředí doprovází vážně nemocné dospělé i děti v závěrečné fázi života. Pracovnice mateřské školy ve svém volném čase tvořily různé vánoční dekorace, které se prodávaly 24.11. na čejetickém vánočním jarmarku. Poté, 25. listopadu 2023, proběhla v KD Čejetice beseda s pracovníky hospicu Athelas na téma „paliativní péče“. Při této příležitosti jim byl předán finanční dar, jako podpora a dík za tuto obětavou a velmi psychicky náročnou práci. A co dodat na závěr?  „Buďme pro Naše děti tím nejlepším  příkladem  - učme je vzájemné úctě  a vzájemné pomoci jeden druhému“!

STÁVKA PONDĚLÍ 27.11.2023 - MŠ UZAVŘENA

Vážení rodiče,
z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, chceme vyjádřit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Všichni pracovníci školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se jednohlasně rozhodli podpořit požadavky a argumenty školských odborů a aktivně se stávky zúčastnit. V pondělí 27.11.2023 bude tedy mateřská škola uzavřena.

Plánované kroky ministerstva školství ve školách, které směřují proti pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.
Uvědomujeme si, že ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Požadavky odborů, které podporujeme jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistitaby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly hrazeny dávky v nemoci.

Obracíme se na Vás, rodiče a zákonné zástupce, s žádostí o pochopení a podporu našich požadavků, byť jsme si vědomi, že uzavření mateřské školy pro Vás bude komplikací. Děkujeme.

Zaměstnanci Mateřské školy A.B. Svojsíka

Pokud by došlo k na základě dalších jednání ke zrušení stávky budeme Vás ihned informovat.

 

V příloze dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství adresovaný Vám, rodičům.

Soubor: 

Adventní tvoření

Prosíme o přihlášení na tvoření do středy 22.11.2023. Průměry věnců cca 26-28cm.

Program

Datum
29. Listopad 2023 Bruslení předškoláků
29. Listopad 2023 Adventní tvoření u Ježečků a Zajíčků
5. Prosinec 2023 Mikulášská nadílka v MŠ
6. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
13. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
19. Prosinec 2023 Andělské putování !!!
20. Prosinec 2023 Bruslení předškoláků
21. Prosinec 2023 Zpívání u betléma !!!
25. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
26. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
27. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
28. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
29. Prosinec 2023 Vánoční prázdniny
1. Leden 2024 Vánoční prázdniny
2. Leden 2024 Vánoční prázdniny
3. Leden 2024 Bruslení předškoláků
10. Leden 2024 Bruslení předškoláků
17. Leden 2024 Bruslení předškoláků

Ježečci

Za chaloupkou na poli, vyrostly nám brambory

9. Říjen 2023 - 13. Říjen 2023

Brambora

Patří mezi zeleninu,
roste v zemi na poli,
když opustí hnědou hlínu,
sklízejí ji traktory.
K obědu ji uvaříme
a pak s velkou chutí sníme.
 

POD ČERVENOU MUCHOMŮRKOU

2. Říjen 2023 - 6. Říjen 2023

HOUBY

Náš táta šel na houby,
jestli on tam zabloudí.
Nezabloudí, těšte se,
on nám houby přinese.

 

 

Co uvidím z kolotoče

25. Září 2023 - 29. Září 2023

POUŤ

Už přijela, pouť přijela do našeho města,
maminka teď peče koláč ze sladkého těsta.

Já tam půjdu na kolotoč, vyletím až do oblak.
To mám ale krásný výhled jako papírový drak.

 

Tady jsem doma

18. Září 2023 - 22. Září 2023

STRAKONICE

Naše město Strakonice
to je krásné převelice.
Na náměstí stojí panák,
jmenuje se Švanda Dudák.

Když kousek dál půjdete,
hrad s rumpálem najdete.
Otava a Volyňka,
řeky městem hučí,
Strakonice pěkné jsou,
když tu všechno pučí. 

 

Pravidla naší třídy

11. Září 2023 - 15. Září 2023

Každý kluk i holka ví,
že než přijde do třídy,
všechny pěkně pozdraví.
Říct ahoj kamarádovi,
to pusinku nebolí
a on ahoj odpoví.

Hurá, školka!

4. Září 2023 - 8. Září 2023

S rodiči se rozloučíme
a do školky pospícháme.
Hrajeme si ve školce rádi,
a jsme velcí kamarádi.