O nás..

Mateřská škola sídlí v budově, která začala jako školka fungovat již v roce 1966. Nedlouho před výstavbou budovy mateřské školy byla zahájena činnost skautské organizace ve Strakonicích. Škola byla proto pojmenovaná po českém pedagogovi a zakladateli českého junáctví Antonínu Benjaminovi Svojsíkovi. 
Současný vzhled získala v roce 2015, kdy byla zrekonstruována, zateplena a získala novou barevnou fasádu.

Škola se nachází na sídlišti, v klidné lokalitě Strakonic, je obklopena velkou zahradou, nedaleko je les, v těsném sousedství máme základní školu s volně přístupným dopravním hřištěm, poblíž je sportovní areál, částečně přístupný veřejnosti. Všechna tato místa jsou využívána pro výchovné, vzdělávací a relaxační vycházky a další sportovně pohybové aktivity. Za stejným účelem jsou do výchovně vzdělávacího procesu zařazeny i procházky do blízkého okolí MŠ, jejichž cílem jsou přírodní ekosystémy polí, luk a lesa. V neposlední řadě stojí za zmínku aktivní využití historických památek nacházejících se ve městě (např. Strakonický hrad a jeho okolí, kostely…).

Budova je dvoupodlažní s prostorným suterénem. V přízemí jsou umístěné šatny pro všechny třídy, školní kuchyně a sborovna. Se samostatným vchodem pak kancelář vedoucí školní kuchyně a ředitelna. Suterén poskytuje zázemí školní kuchyni, paní učitelkám i dětem. Nachází se zde jedna malá třída, která je využívaná k výtvarným a logopedickým činnostem. Dále je v suterénu umístěna keramická pec a prostor pro pana školníka. V prvním podlaží je sborovna a dvě třídy rozdělené na část se stolečky, hernu s kobercem a herní koutek. V druhém podlaží je malá knihovna a další dvě stejné třídy, v jedné z nich je interaktivní tabule. Na každém patře je přípravna jídel. Třídy jsou barevně rozlišené, vybavené vyhovujícím nábytkem, odkud si děti mohou nabízet hračky samy. 

Protože škole schází tělocvična a prostory ve třídách nejsou plně dostačující k náročnějším pohybovým aktivitám, využívá naše MŠ všech výše zmíněných možností k dostatečnému spontánnímu pohybu a zároveň jednou týdně chodí děti cvičit do obloukové házenkářské haly.

Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, vybavená různými herními prvky (dřevěnými dopravními prostředky, pískovišti, skluzavkami, houpačkami, kolotoči a dřevěným altánem), zahradním domečkem plným sportovního nářadí i náčiní a různými zahradními hračkami. Z druhé strany MŠ je sportovní náčiní a zahradní hračky uložené ve sklepních prostorách, kde je zároveň nově k dispozici toaleta. Toto vše poskytuje dětem dostatečný prostor pro sportovní využití, i k venkovním hrám. Zahrada je celoročně využívána k pozorování a poznávání života v přírodě, součástí je venkovní pítko. 

Mateřská škola je čtyřtřídní a kapacita tříd je přechodně navýšena na 28 dětí, celková kapacita školy je tedy 112. Od školního roku 2022/2023 jsou všechny třídy heterogenní (věkově smíšené). Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje ředitelka školy, 7 kvalifikovaných učitelek a podle aktuální potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami asistenti pedagoga. O pořádek a bezproblémový chod školy a zahrady pečují 2 provozní zaměstnanci a pan školník. Stravu nám připravují: vedoucí školní jídelny a dvě kuchařky. Účetnictví vede kvalifikovaná účetní.

Vnitřní prostory školy jsou dobře řešeny - působí útulně. Na tom se nemalou měrou podílejí všichni zaměstnanci, kteří se snaží, aby byla vkusně vyzdobena a dobře uklizena.