Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Mš A.B. Svojsíka 892 využila možnosti čerpat  v roce 2022  z Národního plánu obnovy rámci komponenty

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace finanční prostředky k dosažení cíle Zakoupení digitálních

technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

Čtvrtek, Září 1, 2022

Šablony OPJAK

MŠ využívá finanční příspěvek z šablon OPJAK.

Pátek, Listopad 24, 2023

MRKVIČKA

MŠ je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu "MRKVIČKA".

Pátek, Listopad 24, 2023

Rodiče vítáni

MŠ obdržela na základě splněných kritérií, která jsou vyvěšena u vchodu školy
a na stránkách rodicevitani.cz u profilu školy certifikát "RODIČE VÍTÁNI".

Pátek, Listopad 24, 2023

Zelená škola

MŠ A. B. Svojsíka je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola".
V rámci tohoto projektu poskytuje rodičům a zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů
prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Pátek, Listopad 24, 2023

Se školkou k zábavě i učení

Projekt SE ŠKOLKOU K ZÁBAVĚ I K UČENÍ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020941
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:
Personální podpora, sociální podpora začleňování
a integrace dětí, společné vzdělávání dětí, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
 

Pondělí, Březen 14, 2022

Markétina dopravní výchova

Jedná se o preventivní program pro mateřské a základní školy z projektu "Bezpečně na silnicích o.p.s.", působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti.
Posláním programu "Markétina dopravní výchova" je vytvářet prostředí, jež bude sloužit
nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Pondělí, Listopad 22, 2021

Společenství praxe

Jedná se o projekt, který v obecné rovině cílí na propojení teorie a praxe, tedy na podporu učitelek/učitelů a řetitelek/ředitelů mateřských školek a na jejich spolupráci s experty z vysokých škol (jedná se o pedagogické fakulty UK v Praze, MU v Brně, UJEP v Olomouci a TU v Liberci), s dalšími mateřskými školami v republice a se studentkami/studenty oborů pro mateřské školy.

Každá vysoká škola bude ve svém kraji spolupracovat s cca 15 mateřskými školami, které společně vytvoří tzv. společenství praxe, v rámci nichž se budou moci všichni účastníci setkávat a sdílet své zkušenosti, vzájemně se inspirovat a vytvářet a poskytovat si materiály pro úpravu ŠVP i pro realizaci nových metod a aktivit pro výchovnou a vzdělávací práci ve školách.

Projekt byl zahájen v únoru 2017 a skončí 31. 12. 2019

 

Ve školce s novými vědomostmi

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt ,,Naše učení snadno a zábavně“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pátek, Září 1, 2017