Indiánské hrátky

5. Červen 2023 - 9. Červen 2023

Šamanovo zaříkávání
Svolávám všechny mocné síly,
svolávám všechny vodní víry.
Vykouzlím rukou tmavé nebe,
vykouzlím hvězdu, která zebe.
Zažehnu oheň, který pálí,
zažehnu slunce v modré dáli.