O nás

Soubor ve formátu pdf: 

 Mateřská škola sídlí v budově, která začala jako školka fungovat již v roce 1966, současný vzhled získala v roce 2015, kdy byla zrekonstruována, zateplena a získala novou barevnou fasádu. Budova je dvoupodlažní s prostorným suterénem. V přízemí jsou umístěné šatny pro všechny třídy, školní jídelna, sborovna, kancelář účetní a vedoucí školní kuchyně se samostatným vchodem. Suterén poskytuje zázemí školní kuchyni, paní učitelkám i dětem. Nachází se zde jedna malá třída, která je využívaná výtvarným a logopedickým kroužkem. Dále je v suterénu umístěna keramická pec a prostor pro pana školníka. V prvním podlaží je ředitelna a dvě třídy rozdělené na část se stolečky a hernu s kobercem. V druhém podlaží jsou další dvě stejné třídy a malá knihovna. V každé třídě jsou zrekonstruované toalety a malá místnost pro uložení lehátek a výtvarného materiálu. Na každém patře je přípravna jídel, ta jsou do tříd převážena na pojízdných vozících. Třídy jsou barevně rozlišené, vybavené vyhovujícím nábytkem odkud si děti mohou nabízet hračky samy.

Kapacita tříd je přechodně navýšena na 28 dětí, celková kapacita školy je 112 / dříve100/.

Škola se nachází na sídlišti, v klidné lokalitě Strakonic, je obklopena velkou zahradou, nedaleko je les a zahrádky, v těsném sousedství máme základní školu s volně přístupným dopravním hřištěm, poblíž je sportovní areál, částečně přístupný veřejnosti. Všechna tato místa jsou využívána pro výchovné, vzdělávací a relaxační vycházky a další sportovně pohybové aktivity. Za stejným účelem jsou do výchovně vzdělávacího procesu zařazeny i procházky do blízkého okolí MŠ, jejichž cílem jsou přírodní ekosystémy polí, luk a lesa. V neposlední řadě stojí za zmínku aktivní využití historické památky nacházejících se ve městě (Strakonický hrad).

Protože škole schází tělocvična a prostory ve třídách nejsou plně dostačující k náročnějším pohybovým aktivitám, využívá naše MŠ všech výše zmíněných možností k dostatečnému spontánnímu pohybu a zároveň jednou týdně navštěvují děti tělocvičnu při ZŠ na Lidické ulici.

Přestože je budova padesátiletá, vnitřní prostory jsou dobře řešeny - působí útulně. Na tom se nemalou měrou podílejí všichni zaměstnanci, kteří se snaží, aby byla vkusně vyzdobena a dobře uklizena.