Vánoční překvapení pro dětské pacienty v Nemocnici Strakonice

Velké poděkování Všem,
kdo si společně s námi udělali chvilku čas a podíleli se
na vánočním překvapení pro dětské pacienty oddělení strakonické nemocnice.
Naše výtvory již přináší radost a úsměv na tváři …
Kouzelné vánoční svátky Vám Všem
přejí pracovníci dětského oddělení
i kolektiv MŠ A.B. Svojsíka